Start

Verksamhet

Uppåt

 

Uppåt
Program
Verksamhet
Hedersgrenadjärer
Bilder
Panoramabilder
Garnisonen
Historik
Stadgar
Medlem
Medlemsavgift
Kontakt
Länkar

Vad händer med Livgrenadjärmässen?

Mässbolaget VD/mässföreståndarinnan Anna Wallentinsson i spetsen driver Livgrenadjärmässen oförtrutet vidare. Verksamheten går numera med vinst som återinvesteras i förbättring av lokaler och utrustning.

Garnisonsluncherna genomförs numera på Livgrenadjärmässen.

Mässföreningen fortsätter arbetet med olika arrangemang som framgår av programmet. Styrelsen deltar också i en samverkan med övriga intressenter för att kunna samordna olika officersföreningars arbete i Linköping.Verksamhet och drift


Livgrenadjärmässens Ideella Förening äger tillsammans med
Livgrenadjärregementets Regementsofficersförening,
”Livgrenadjärmässen fest och konferensvåning AB”.
Mässbolagets uppgift är att enligt ägarnas uppdragna riktlinjer (ägardirektiv),
driva mässverksamheten på affärsmässig men för kapitalägarna icke kapitalökande grund.

Verksamheten drivs numera av VD Anna Wallentinsson
i samverkan med Mässbolagets styrelse.
Driften sker både med professionellt kvalité och med den varsamhet en unik mässmiljö kräver.

Verksamheten har kommit igång på allvar.
Både konferensgäster som middagsgäster besöker Livgrenadjärmässen.

För medlemmarna gäller alltjämt samma reducerade prissättning
som innan Mässbolaget övertog verksamheten.
Detta kräver dock att medlemmarna är beredda att ställa upp ideellt
efter tid och förmåga för att vårda och vidmakthålla Livgrenadjärmässen.Nya stadgar

Det extra Årsmötet 2004-02-27 och påföljande Årsmöte 2004-03-05 antog nya stadgar
som bättre stämmer överens med den verksamhet som föreningen nu bedriver.
Stadgarna öppnar också för en mer långsiktig verksamhet eftersom de tillåter officerare,
oavsett tillhörighet, att bli medlemmar under förutsättning att de tjänstgör eller bor i Östergötland.
Ansökan om medlemskap skickas till styrelsen som tar beslut i varje särskilt fall.E-postadresser

Anmäl gärna om Du har en e-postadress.
Detta underlättar och gör informationsutskicken billigare för föreningen.
Byter Du adress så informera gärna sekreteraren.Mässbolaget har från och med 2002-04-01 övertagit ansvaret för utlåning och drift.
Mässföreningen har dock  egna tillställningar på Livgrenadjärmässen som förut.

Varmt välkomna!

 

 

Start ]

Skicka e-post till mats.wallden@minpost.nu med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2005-2011 Livgrenadjärmässens Ideella Förening
Senast ändrad: 21 februari 2011