Start

Medlem

Uppåt

 

Uppåt
Program
Verksamhet
Hedersgrenadjärer
Bilder
Panoramabilder
Garnisonen
Historik
Stadgar
Medlem
Medlemsavgift
Kontakt
Länkar

Medlem
(Uppdaterad 2008-02-17)

Vem kan vara medlem?

Ordinarie medlem kan vara aktiva, förtidsavgångna och pensionerade yrkes- och reservofficerare vid f d Livgrenadjärregementet, Livgrenadjärbrigaden, Svea Trängkår och Svea Artilleriregemente.

Yrkes- eller reservofficer som tjänstgör vid enhet inom Östergötland eller som är bosatt i Östergötland, kan vara ordinarie medlem. Styrelsen beslutar om medlemskap i varje särskilt fall.

Änka, änkeman och efterlevande barn efter ordinarie medlem kan vara ordinarie medlem.
Styrelsen beslutar om medlemskap i varje enskilt fall.

Övrig medlem kan vara en förening eller en organisation med anknytning till Försvarsmakten.
Medlemskapet gäller enbart som förening i kollektiv. Styrelsen beslutar om medlemskap i varje enskilt fall.

Medlem kan av styrelsen medges utträde efter skriftlig anmälan.

Medlemsavgift erläggs av samtliga ordinarie medlemmar som en av årsmötet fastställd årsavgift.
För övrig medlem bestäms medlemsavgift av styrelsen i varje särskilt fall.

Medlem kan uteslutas vid följande fall:
- ej betalat medlemsavgift trots påminnelse.
- brustit i omdöme eller handlat på sådant sätt som ej överrensstämmer med Föreningens stadgar och syfte.
Styrelsen beslutar om uteslutning i varje särskilt fall.

Ansökan

Ansökan om medlemskap ställs till Mats Walldén eller till någon i styrelsen.
Till ansökan ska namn, tidigare förband, grad och status, adress och telefonnummer.
Ange gärna din eventuella e-postadress.

Beslut

Styrelsen beslutar om medlemskap i varje enskilt fall.

Medlemsavgift

Se: Medlemsavgift

 

 

Start ]

Skicka e-post till mats.wallden@minpost.nu med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2005-2011 Livgrenadjärmässens Ideella Förening
Senast ändrad: 21 februari 2011