Start

Hedersgrenadjärer

Uppåt

 

Uppåt
Program
Verksamhet
Hedersgrenadjärer
Bilder
Panoramabilder
Garnisonen
Historik
Stadgar
Medlem
Medlemsavgift
Kontakt
Länkar

 

Hedersgrenadjären


 

Gåvan består av en grenadjärofficer från forna dagar.
Han står rakryggad med handen vilande på den sabel som ibland krävs i kampen för att nå målet.

 Glaskupan kan sägas vara en symbol om bevarandet av traditioner
men med transparens ut mot dagens verklighet.
Glaskupan har också högt i tak vilket ger plats till utveckling och
nya traditioner och det ger också plats för meningsutbyte mellan officerskamraterna.

Grenadjären står på stadig grund vilket kan symbolisera mässen.
Utan stadig grund finns ingen möjlighet att upprätthålla våra traditioner.

 Grenadjären slutligen är dock det viktigaste. Han får symbolisera officerskåren
och därmed medlemmarnas engagemang i verksamheten.
En engagerad officerskår är förutsättningen för att ge liv åt både mäss och de traditioner vi har och skapar”.

Hedersgrenadjärer 2009

Mikael Sundh

Mikael Sundh var föreningens ordförande under de inledande åren från 1998.
Han blev sedermera Mässdirektör och ordförande i Mässbolagets styrelse och var den som växlade upp Mässen från en föreningsangelägenhet till ett bolag i hård konkurrens med övriga fest- och konferensvåningar i Linköping.

Mikael Sundh överlämnade 2009 stafettpinnen till Anna Wallentinsson som Mässdirektör och VD och
Göran Egefalk som ordförande i bolagsstyrelsen.


Lennart Sterner

Lennart Sterner var den som ansatte och drev ambitionen om den
”guldkantade representationsvåningen” hårdast.
Genom sitt kontaktnät förankrades ambitionen både inom och utom föreningen.

Lennart Sterner förverkligade föreningens
inriktning med en levande mäss genom hårt, envist och målmedvetet arbete.

Lennart Sterner avled 2013.


Anna Wallentinsson

Anna Wallentinsson driver som Mässdirektör och VD
Livgrenadjärmässen med stor affärsmässighet och professionalism samtidigt
som hon med varsam hand slår vakt om traditioner och den guldkant mässen förtjänar.
 

Hedersgrenadjärer 2011

Eric von Boisman

Eric von Boisman har under alla år värnat om att regementets och Livgrenadjärmässens historia och traditioner ska både bevaras och utvecklas. Han är den som organiserat kamraternas arbete med att hjälpa Mässdirektören att hålla Mässens traditionsföremål välvårdade samtidigt som han tagit initiativ för att skapa en röd tråd i dess placeringar. Genom gedigen research och medryckande skådespeleri har han levandegjort olika föremåls historik.

Erics olika förtroendeuppdrag inom Officerskåren vittnar om kamraternas förtroende och respekt.

Eric von Boisman är en sann officer och god kamrat - en hedersgrenadjär.

 

Mats Walldén

Mats Walldén har under många år ideellt verkat för samhörighet bland livgrendjärer
Under regementstiden var Mats under ett flertal år sekreterare, vice ordförande och ordförande i regementets Subalternofficerskår.

Sedan regementets nedläggning 1997 har Mats fortsatt att verka för gemenskap och samhörighet livgrenadjärer emellan genom sitt arbete som sekreterare tillika kassör i mässföreningen.
Mats arbete har bidraget till att vi fortfarande har en levande mäss och att vi livgrenadjärer har en möjlighet att fortsätta träffas.

 

Hedersgrenadjärer 2013

Jan Lockner

Jan Lockner var föreningens ordförande i 11 år under åren 2002 – 2013 och ledde föreningen förtjänstfullt efter bolagiseringen av Mässverksamheten.
Under Jan Lockners ledning har föreningen stöttat bolaget och även breddat sin medlemsantagningen för framtidssäkra dess existens.
 


Olof Sahlén

Olof Sahlén är en livgrenadjär som i princip alltid deltar i verksamheten och bidrar till föreningens utveckling. Olof Sahlén har också idogt arbetat för att dokumentera Livgrenadjärregementets och Livgrenadjärmässens historia. Olof Sahlén har också bidragit med att bevara och utveckla Livgrenadjärmässen för att kamrater och andra ska kunna njuta av dess existens.
 


Björn Lundkvist

Björn Lundkvist är en aktiv livgrenadjär som ofta syns i verksamheten och bidrar till föreningens utveckling. Vi livgrenadjärer minns också Björn Lundkvists arbete som personalchef där han skickligt tillvaratog både personalens och regementets intressen.
Björn Lundkvist har också bidragit med att bevara och utveckla Livgrenadjärmässen in i framtiden.

 

 

Start ]

Skicka e-post till mats.wallden@minpost.nu med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2005-2011 Livgrenadjärmässens Ideella Förening
Senast ändrad: 26 januari 2014