Start

Garnisonen

Uppåt

 

Uppåt
Program
Verksamhet
Hedersgrenadjärer
Bilder
Panoramabilder
Garnisonen
Historik
Stadgar
Medlem
Medlemsavgift
Kontakt
Länkar

Försäljning av Garnisonen

Vasallen AB har genomfört sin första stora fastighetsaffär genom försäljningen av de tre anläggningarna  Campus i Östersund, Garnisonen i Linköping och I17-Parken i Uddevalla till Acta Kapitalförvaltning.
Försäljningspriset är ca 1,5 miljarder kr och realisationsvinsten uppgår till ca 250 miljoner kr. Tillträdet sker den 30 september 2004.

Anläggningarna är tre före detta regementen som Vasallen förvärvade 1997.
Sedan dess har Vasallen genom ett omfattande utvecklingsarbete omvandlat de tidigare slutna militära områdena
 till levande stadsdelar med ny verksamhet i unik miljö. Sammanlagt har fastigheterna 153 000 kvm uthyrningsbar yta.

– Vasallens uppdrag är att på kommersiella villkor förvärva, förädla och sälja före detta försvarsfastigheter, berättar Vasallens VD Jan-Peter Jonsson.

– Genom den här försäljningen slutför vi vårt uppdrag på de aktuella orterna
och kan konstatera att det har varit en mycket lyckad utveckling för såväl de berörda kommunerna som koncernen.

Vasallen säljer hela sitt innehav i Östersund och Uddevalla.
 I Linköping kommer Vasallen att stanna kvar ytterligare en tid för att utveckla det före detta verkstadsområdet vid Garnisonen.

 

Redo för Försvarsbeslut 2004

Vasallen är ett statligt fastighetsbolag med 14 anläggningar runt om i landet, utöver de tre som nu säljs.

– I december väntar ett nytt försvarsbeslut och därmed kan möjligheten att förvärva flera anläggningar uppstå. I och med att Vasallen nu har frigjort kapital är vi redo att möta de nya utmaningar som väntar,
säger statssekreterare Sten Olsson, Vasallens styrelseordförande.

 

Köpare med långsiktigt perspektiv

Köparen Acta Kapitalförvaltning är ett oberoende nordiskt kapitalförvaltningsbolag med verksamhet i Norge och Sverige.
Bolaget förvaltar ett kapital om totalt 20 miljarder kronor.

Fastigheter utgör ca en femtedel av Acta Kapitalförvaltnings verksamhet.
Under det senaste året har bolaget köpt hyres- och näringsfastigheter i Sverige för 4 miljarder.

– Vi är väldigt nöjda med köparen som är en aktör med ett långsiktigt ägarperspektiv. Vi är övertygade om att det här kommer att bli en bra lösning för våra hyresgäster och samarbetsparter, säger Jan-Peter Jonsson.

 

Start ]

Skicka e-post till mats.wallden@minpost.nu med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2005-2011 Livgrenadjärmässens Ideella Förening
Senast ändrad: 21 februari 2011